business trip to

Schwarzenberský plavební kanálHet Schwarzenberský plavební kanál is een kanaal dat gebouwd is om hout tussen de rivieren de Vltava en de Donau te vervoeren. De diepe wouden van Šumava waren nog niet ontsloten en er waren nog geen rendabele manieren om hout te vervoeren naar de steden die het hout nodig hadden.

svarcenbersky_kanal_1.jpgIn 1789 werd met het eerste deel van dit ambitieuse project gestart. In 1791 was het eerste deel een feit en het 39.9 km lange kanaal werd in gebruik genomen. Het hout werd door de lage vervoerskosten met veel winst verkocht in Wenen en de gouden tijden voor de bosbouw in Šumava konden beginnen.
Het kanaal werd door vele riviertjes gevoed en er waren 200 arbeiders voor nodig om het hout door het kanaal te leiden en te zorgen voor een gelijkmatige doorstroom. Bij lage waterstanden en droge periodes lag het werk stil.

Het grote succes van het eerste deel van het kanaal heeft ervoor gezorgd dat in 1821 begonnen kon worden met het tweede deel van het kanaal. Dit deel van het kanaal had zelfs een 419 meter lange tunnel. In 1824 vond het eerst transport plaats op het nieuwe kanaal met een totale lengte van 89,7 km. Er was veel werk nodig om het transportsysteem over het water in bedrijf te houden. Er werden waterreservoirs, sluizen en bruggen voor gebouwd en er werden aanpassingen gemaakt om steeds grotere boomstammen te kunnen vervoeren.

svarcenbersky_kanal_2.jpgDe komst van de trein in deze regio in 1892 zorgde voor een nog goedkopere en snellere manier om hout te vervoeren en het kanaal raakte in onbruik.

In de jaren 1991-1997 zijn er veel renovatiewerkzaamheden aan het kanaal gebeurd om het kanaal weer in ere te herstellen. Het project begon meer bekendheid te krijgen en steeds meer toeristen kwamen en komen een kijkje nemen.

Het wandel- en fietspad langs het kanaal wordt met name in het weekeind en in de vakanties druk bezocht. Langs de gehele route is op borden veel informatie terug te vinden over het kanaal en de historie ervan.


Bekijk het op de kaart