business trip to

Geboortehuis van Jan Husdumjanhus_l.jpgJan Hus van één van de belangrijkste personen uit de geschiedenis van Tsjechië. Hij is één van de eerste reformanten geweest in de geschiedenis van Europa. Hij keerde zich tegen de rijkdom van de kerk. Daarnaast is Jan Hus één van de grondleggers van de Tsjechische taal. Hij keerde zich tegen het germanisme dat door de overvloedige immigratie van Duitstaligen de eigen taal bedreigde en was ook de eerste die de bijbel in het Tsjechisch heeft vertaald.

Dit gotisch-renaissance huis op nr. 36, zijn geboortehuis, werd in de eerste helft van de 20e eeuw verbouwd in zijn oorspronkelijke staat. In 1952 werd het huis ingericht als gedenkteken aan het leven en het werk van Jan Hus. In aanvulling op het museum is in het huis een bibliotheek en leeszaal. In 1991 het monument uitgebreid met de galerie van kunstenaar Joseph Krejza, ook geboren in Husinec. Op het Husinecka plein is een monument van Jan Hus uit 1958.

De geboorteplaats van Jan Hus in 1978 werd uitgeroepen tot nationaal cultureel monument. De eerste bekende eigenaar van dit huis is terug te vinden in 1634 Sigismund Nana. Het huis werd door branden aantal keren verwoest maar werd telkens weer hersteld. De laatste particuliere eigenaar van het huis was in 1880, Jileček Augustinus. In 1869, 500 jaar na de geboorte van Jan Hus werd een gedenkplaat geplaatst op het huis van Hus. In 1911 werden voor het huis twee lindebomen geplant en in 1912, 500 jaar na het overlijden van Jan Hus werd het huis gerestaureerd in zijn oorspronkelijke staat. Na de Tweede Wereldoorlog werd het huis eigendom van de staat.

Bekijk het op de kaart